JA Mero - шаблон joomla Новости

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

09 04 61

 

          หอสมุดเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Completeประกอบด้วยฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพกฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน - กันยายน 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL :https://goo.gl/FWY1JH

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615