JA Mero - шаблон joomla Новости

หอสมุด ปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

10 04 61

           

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติช่วงวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน