JA Mero - шаблон joomla Новости

หลักสูตรอบรมการนำเข้าสินค้าจากจีน

21 04 61

           

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรโครงการอบรม การนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อสามารถสมัครและสั่งซื้อสินค้าจากเว็บจีน อาทิ taobao.com / tmall.com / 1688.com / alipay.com รวมถึงการคำนวณต้นทุนสินค้าและการทำร้านค้าพรีออเดอร์ นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก โดยมีวิทยากร นางเบญจมาศ ไชยวงศ์ และนายปฏิภาณ สุวรรณ ระหว่าง วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. .ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/mxnUhZnepIqvXo2L2