JA Mero - шаблон joomla Новости

26 4 61

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซึ่งรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย มากกว่า 600 รายการ อาทิเช่น ตำราเรียน นวนิยาย หนังสือสำหรับเด็ก-เยาวชน และหนังสือต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งทางหอสมุดได้รวบรวมเพื่อให้บริการการอ่านแก่ผู้ใช้บริการ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขอใช้บริการมีดังนี้

  1. สามารถเข้าใช้งานได้ที่ มุม Digital Conner และมุมอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 หอสมุดเก่า โดยเข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น NaiinPann
  2. หากต้องการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ของท่านเองสามารถดูขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นและลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ได้ที่ https://www.naiin.com/how-to-buy/read/1162  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  3. สามารถอ่านได้ต่อเนื่องไม่จำกัดเวลา ทั้งแบบ Online และ Offline
  4. ติดต่อขอรับ User และ Password การเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ และงานบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 หอสมุดเก่า

หมายเหตุ : สิทธิการให้บริการการอ่าน ใช้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเท่านั้น