JA Mero - шаблон joomla Новости

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

01 05 61

 

           สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักหอสมุดด้านการบริการและจัดบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและจิตสำนึกให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุด ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรจำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/6JmOyaViTB21TQ6J3