JA Mero - шаблон joomla Новости

หลักสูตรอบรมปฏิวัติการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google Application รุ่น 3

08 05 61

 

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรอบรม ปฏิวัติการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google Application นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก และอาจารย์ ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการสำนัก โดยมีวิทยากร คุณอิทธิกร ฐิตินวคุณ ระหว่าง วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ.ห้อง Lab 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/RZNDpD58vAShP3iu7