JA Mero - шаблон joomla Новости

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทัศนศึกษาหอสมุด

08 05 611

 

            วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มาทัศนศึกษาหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในด้านการให้บริการ กฏระเบียบการใช้งานหอสมุด พร้อมด้วยคณะคุณครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับการต้อนรับและให้ความรู้จากบุคลากรของสำนัก ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/0i17JzIFauLeF84n2