JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

09 05 61

 

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และได้จัดกิจกรรมภายในโครงการ คือการเขียนโครงการและการจัดทำแผนพัฒนาสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Jk7gWRwPRUu3Jjfe6