JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. ร่วมกับบริษัท Elsevier Company จัดอบรมในหัวข้อ "Empowering Research with ELSEVIER"

15 05 61

13 05 611

         

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท Elsevier Company จะจัดอบรมในหัวข้อ "Empowering Research with ELSEVIER" เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอน งานวิจัย และการเขียนผลงานวิชาการ

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง Lab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งแบบตอบรับเข้าอบรมผ่านคิวอาร์โค้ด หรือสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 063-1942615

*ตั้งแต่บัดนี้ - จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จำนวน 40 ท่าน