JA Mero - шаблон joomla Новости

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27 05 61

 

           เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้บริหาร ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก นายธนกฤษ จันทร์แสง นางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการสำนัก และเหล่าบุคลากรหัวหน้ากลุ่มงาน เดินทางร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ณ โรงแรมมานะไทย เขาหลัก จังหวัดพังงา

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/UKR1sah5LnoSvYRJ2