JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมหัวข้อ Empowering Research with ELSEVIER

30 05 61

 

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท Elsevier จัดอบรมในหัวข้อ "Empowering Research with ELSEVIER" เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอน งานวิจัย และการเขียนผลงานวิชาการ นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก โดยมี คุณนัฐพล ศรีสุรักษ์ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB2) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/BzcnNFxuz17lzEjp2