JA Mero - шаблон joomla Новости

มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

30 05 611

 

           มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการและจัดบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและจิตสำนึกให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/reRKSSiNFu8WEu2g2