JA Mero - шаблон joomla Новости

วางแผนปรึกษาหารือการเตรียมย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

05 06 61

 

            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก นายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนัก ร่วมวางแผนและปรึกษาหารือการเตรียมย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไปยังห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และบุคลากรงานอาคารสถานที่และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/TxuVoV5cSnYZ4L4d2