JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.จัดประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมการปรับปรุงระบบ สายสัญญาณ Fiber Optic

07 06 61

 

             เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และตัวแทนจากบริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น  โซลูชั่น จำกัด ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการงานปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ฯ ให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่กำหนด และครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Cm4Go2Qa0Ufy99ih2