JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมหารือ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะสวท.

20 06 61

 

         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 คน ได้เข้าเยี่ยมเยือนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประชุมหารือ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาการใช้งานระบบทั้งในมุมมองผู้บริหารและบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำโดย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รองผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/eUTPHasFaktjGz9s5