JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์แบบบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

19 06 61

 

          เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการสำนัก นายธนกฤษ จันทร์แสง และนางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์แบบบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการสำนักงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือการจัดการด้านเอกสาร ในการลดค่าใช้จ่ายทรัพยากรของหน่วยและประหยัดเวลา ณ ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/oiyCXyZaY2Y3rYqQ7