JA Mero - шаблон joomla Новости

ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic

02 07 611

 

          วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่นโซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/PLfnjhj8zGct8ywg6