JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.เดินทางร่วมประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 7

11 07 61

 

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก นางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักพร้อมทั้งบุคลากร เดินทางไปร่วมประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FN4hx1mXkLbeakdm6