JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.จัดโครงการ Green & Clean ARIT กิจกรรมขยะ DIY

25 07 61

 

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เมื่อเวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมทั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "Green & Clean ARIT" จัดกิจกรรม ขยะ DIY ขึ้นโดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/HpNP8NMEY1JDfxU38