JA Mero - шаблон joomla Новости

หอสมุดขอแจ้งปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติช่วงวันหยุดราชการ

27 07 61

 

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติช่วงวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน