JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอแจ้งปิดบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic

04 08 61

 

          เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงระบบสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดบริการอินเตอร์เน็ตในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30-02.00 น. เป็นต้นไป ขอภัยในความไม่สะดวก