JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0

14 08 61

 

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2561โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ศาสตราจารย์ มิตซูฮิโร โอดะ เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/uYcd6kShYVnk5buy9