JA Mero - шаблон joomla Новости

การประชุมวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ

05 09 611

 

            เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร. พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมดำเนินการวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองพระราโชบาย กับ ดร.ดวงรัตน์  โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/YaxCA2Jyt5w1T6rm6