JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.ขอแจ้งปิดบริการอินเทอร์เน็ตในวันที่ 12 ก.ย. 2561

11 09 61

 

           เนื่องด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคาร 7 โดยการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายเสียหาย

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดบริการอินเทอร์เน็ต ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.30 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ