JA Mero - шаблон joomla Новости

บริษัทผู้รับเหมาจะดำเนินการขุดฝังท่อบริเวณรอบๆอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย

12 09 61

 

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ว่าจ้างดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณระหว่างอาคาร ทางบริษัทผู้รับเหมาจะดำเนินการขุดฝังท่อบริเวณรอบๆอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย และติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคาร ตั้งแต่บัดนี้และจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันตามวันและเวลาดังกล่าว