JA Mero - шаблон joomla Новости

ม.ราชภัฏภูเก็ตได้รับรางวัลในการจัดลำดับการส่งข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วประเภทข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

17 09 611

 

          จากการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาเพื่อรองรับนโยบาย Big Data ด้านการศึกษาของรัฐบาล นั้น

          ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการดำเนินการดังกล่าวมีการจัดอันดับความถูกต้องของข้อมูลและความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล ประเภทข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เหรียญทองแดงและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียว ที่ได้รับเหรียญในการจัดลำดับครั้งนี้ จากจำนวนสถาบันที่ต้องดำเนินการจัดส่งข้อมูล ๑๗๓ สถาบันในหน้าเว็บ http://www.data3.mua.go.th/dataS/