JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา

20 09 611

20 09 612

 

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจัดสอบ TOEIC ให้กับนึกศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง LC2 และ LC4 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          สำนักวิทยบริการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับนึกศึกษาในสาขาวิชาของท่านทราบตามเอกสารแนบ