JA Mero - шаблон joomla Новости

แจ้งช่องทางสำหรับพิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบ

20 09 613

 

กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาช่องทางสำหรับพิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบผ่านระบบ ดังนี้

  1. ผ่านระบบบริการการศึกษา เมนู ภาระการสอน -> รายชื่อนักศึกษา
  2. ผ่านระบบ webportal เมนู Reg -> ตารางสอน / ใบปะหน้าซอง

หากมีปัญหาการใช้งานระบบสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7324