JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอแจ้ง มีผู้รับเหมาติดตั้งปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic บริเวณหอสมุดในวันที่ 24 กันยายน 2561

 24 09 612

 

           ประกาศ เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จะมีผู้รับเหมาเข้ามาติดตั้งปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและอาคาร บริเวณอาคารหอสมุดเก่า ชั้น1 และ อาคารบรรณราชนครินทร์ ทำให้มีเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการในบางช่วง จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ขออภัยในความไม่สะดวก