JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอแจ้งปิดบริการอินเทอร์เน็ต

25 09 61

 

           เนื่องด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันการโจมตีเครือข่ายจากภายนอก ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดบริการอินเทอร์เน็ต ในวันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 17.30 น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน