JA Mero - шаблон joomla Новости

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

03 10 61

 

           เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งรองผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักฯ เข้าร่วมประชุมตามคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/dYEB67UGYGRXVWWi9