JA Mero - шаблон joomla Новости

มรภ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

24 10 61

 

          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายดำเนินงาน) ระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/fK2QiG7Afggq5iP59