JA Mero - шаблон joomla Новости

ผอ.สวท.ร่วมประชุมพิจารณารายการข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา

29 10 61

 

           เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมพิจารณารายการข้อมูล เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/juHie9aZsxf2qodeA