JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. ประชุมเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐาน Exit-Exam แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

31 10 61

 

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสอบมาตรฐาน Exit-Exam แก่นักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบมาตรฐาน Exit-Exam แก่นักศึกษา โดยจะจัดสอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2561

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/2VtE5AUdXVjqAC3WA