JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอแจ้งปิดบริการอินเตอร์เน็ต

06 11 61

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันการโจมตีเครือข่ายจากภายนอก ทั้งนี้สำนักวิทยบริการฯ ขอปิดบริการอินเตอร์เน็ต ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน