JA Mero - шаблон joomla Новости

มรภ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

07 11 61

 

           เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายดำเนินงาน) ระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/3dqC52rTcmnbj59YA