JA Mero - шаблон joomla Новости

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38

13 11 61

 

            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.บุญศุภภะ  ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้ง ผศ.ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและรองผู้บริหาร บุคลากรของสำนักฯ ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 ร่วมกับ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/NSEyX9TvpEhW7ZiSA