JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. เป็นวิทยากรการอภิปราย "การพัฒนาเมืองภูเก็ต Smart CITY"

19 11 61

 

            เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง "การพัฒนาเมืองภูเก็ต Smart CITY" ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับสูง เรื่อง "เครือข่าย UniNet กับการบริหารมหาวิทยาลัยและชุมชนสู่ยุคดิจิทัล" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนสู่ดิจิทัลในรูปแบบของ Smart CITY ณ โรงแรมทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท ภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Qz25Lq8SVR1AxKbP9