JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

27 11 61

 

          นางสาวกุลสตรี  ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน ในกิจกรรม "อบรมภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในมหาวิทยาลัย" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/am1anQiUvHTe3za56