JA Mero - шаблон joomla Новости

ผอ.สวท. เข้าร่วมการประชุม [email protected] National Launch Event in Thailand

27 11 611

 

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม [email protected] National Launch Event in Thailand ที่จัดขึ้นระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงสำหรับการวิจัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค รวมทั้งใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริการสาธารณะ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการใช้งานเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยในภูมิภาคเอเซีย ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tMsWUhS5TpevL3FX9