JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.ฝึกอบรมความรู้ด้านงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน ระเบียบและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

30 11 611

 

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวนการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งรองผู้บริหาร และบุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน และแนวทางการบริหารโครงการให้กับบุคลากรสำนักฯ ในหลักสูตร "ระเบียบและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนทรี แซ่โง๊ว รักษาการหัวหน้างานการเงิน บัญชีและรายได้ และนางสาววรรณรัตน์ อินทร์นิมิต นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง Lab 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/6b4MSPyNnLnTJ6yG6