JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.ขอหยุดให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินการสำรองข้อมูล

02 12 61

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอหยุดให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินการสำรองข้อมูล และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ