JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอแจ้งปิดการให้บริการหอสมุด

19 12 612

 

          วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งปิดการให้บริการหอสมุด เนื่องจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน