JA Mero - шаблон joomla Новости

เครือข่าย สวท. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ยื่นหนังสือรายงานโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ตสัญญาณขาด

17 12 61

 

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในนามประธานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือรายงานปัญหาและขอความอนุเคราะห์แก้ไขโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาสัญญาณขาด เนื่องจากมีผลกระทบต่อการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้วประเทศ

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/yqusQgSS7Q2Ctip86