JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.จัดอบรม “Building Digital Academic Profile for Public Recognition”

18 12 61

 

           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิทา จารุพูนผลผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในหัวข้ออบรมเรื่อง “Building Digital Academic Profile for Public Recognition ”ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SAC 2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/DfvPRryrM3zBeZqRA