JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.จัดกิจกรรม English Camp ให้แก่นักศึกษา

15 12 61

 

          เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวต่างประเทศ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ากิจกรรม จำนวน 50 คน  ณ ห้องประชุมแคแสด 1 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/6TGkAoyftCBUaczK6