JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. ประชุมฝ่ายงานพิธีการเตรียมความพร้อมงาน WUNCA ครั้งที่ 38 

15 01 62

 

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม นางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการ บุคลากรส่วนงานหอสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าการจัดงานWUNCA ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/AWkHRYgVA2DnQgqu9