JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอแจ้งหอสมุดปิดให้บริการ

21 01 621

 

        วันที่ 22-25 มกราคม 2562 หอสมุดปิดให้บริการ เนื่องจากบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้องจัดเตรียมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA38th จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย