JA Mero - шаблон joomla Новости

ผอ.สวท.เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

06 02 62

 

          ผศ.ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักฯ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และฟ้าใสหมอกสวยรีสอร์ท เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FGXYtzPgfQTEY2b76