JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.จัดอบรม"การผลิตสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint"ให้แก่นักศึกษา

11 02 62

       

        เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการโครงอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร "การผลิตสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษาด้วยโปรแกรม MicrosoftPowerPoint"ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดนัยศักดิ์ กาโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/TzSaw8nfTAg7xVwf7